אמירת תפילות מול הציון הקדוש

הדליקו נר בעת התפילה

יהי רצון שזכות הצדיק סידנא באבא סאלי זיע"א תעמוד לכם לקבלת התפילות ברצון ושתתקיים בכם צוואתו של הצדיק "כל המסייע לבני יסייעו לו מהשמיים"

פדיון כפרות

פדיון כפרות

תפילה על הפרנסה

פרנסה

תפילה לשלום בית

שלום בית

תפילה לזיווג הגון

זיווג הגון

תפילה להצלחה

להצלחה

תפילה לבריאות

בריאות

תפילה לזרע בר קיימא

זרע בר קיימא