אמירת תפילות מול הציון הקדוש

הדליקו נר בעת התפילה 

יהי רצון שזכות הצדיק סידנא באבא סאלי זיע"א תעמוד לכם לקבלת התפילות ברצון ושתתקיים בכם צוואתו של הצדיק "כל המסייע לבני יסייעו לו מהשמיים"

צפייה בשידור חי בציון הקדוש