בקשות ותפילות מהאדמו"ר

רבי ברוך אביחצירא שליט"א, בנו וממשיך דרכו של הבאבא סאלי זיע"א

ידידים יקרים, כאן ניתן להעביר לאדמו"ר את בקשתכם לתפילה לרפואה, להצלחה, לבריאות ולכל מילי דמיטב

אבקש להתפלל עבור: