ברכה ותפילה

השנה ההילולה ויטרואלית ותשודר בשידור חי מהציון הקדוש

לפרטים נוספים

י"ד שבט, הילולא דצדיקיא הרה"ג ר' יצחק אביחצירא ה"י"ד וזיע"א בן זקוניו של רבי יעקב אביחצירא זיע"א

לפרטים נוספים

"באחד באדר משמיעין על השקלים" בזמן בית המקדש כל ישראל נתנו "מחצית השקל" בחודש אדר לעבודת בית המקדש וזה היה מכפר בעדם. כיום נהוג לתת "זכר למחצית השקל" לבתי מדרשות…

לפרטים נוספים