תרומה ל"קרן להנצחת בבא סאלי"

ידידים יקרים, בזכות תרומותיכם, הקרן להנצחת בבא סאלי זיע"א תמשיך לתחזק את הציון הקדוש ותרחיבו לקבלת מאות אלפי המאמינים מהארץ ומחו"ל בבואם להשתטח על קבר הצדיק לתפילה, לרפואה ולברכה ובזכות תרומותיכם אלה תתקבלנה תפילותיכם, אמן.

    תרומות ניתן להעביר גם בטלפון 08-9940900 , 1800-800-260