הדלקת נר בציון הקדוש

העבירו את שמכם להדלקת נר בציון הקדוש ביום ההילולה הקדושה

לשלום בית

מלאו פרטים להעברת שם לברכה

לזיווג הגון

מלאו פרטים להעברת שם לברכה

לנחת מהילדים

מלאו פרטים להעברת שם לברכה

להצלחה וברכה

מלאו פרטים להעברת שם לברכה

לפרנסה טובה

מלאו פרטים להעברת שם לברכה

לפרי בטן

מלאו פרטים להעברת שם לברכה

לרפואה שלמה

מלאו פרטים להעברת שם לברכה