ההילולה הקדושה

הזמנה להילולת הבבא סאלי הקדוש זיע״א

למוזמני הכבוד לסעודת מצווה עם האדמו״ר
ההזמנה הינה לאדם יחיד בלבד!
לא תתאפשר כניסה ללא הזמנה

הילולת הצדיק ג' שבט
אירועי יום ההילולה
אירועי ההילולה נפתחים בהולכת ספר תורה שנכתב לכבוד יום ההילולה כמידי שנה ע"י סופר סתם ירא שמים.

תהלוכת ספר התורה יוצאת מבית הכנסת של הבאבא סאלי הנמצא בבית האדמו"ר לכיוון הציון הקדוש בשעה 15:30 וברחבת הציון הקדוש מונח ספר התורה ע"ג במת המברכים וקהל רב הצובאים ומנשקים את ספר התורה.

עם תום ברכות הרבנים ומכובדי המדינה, מתקיימת תפילת מנחה חגיגית בהשתתפות כל באי ההילולה ולאחר מכן מועבר ספר התורה בשירה ובריקודים לבית הכנסת בציון הקדוש שם מונח בהיכל הקודש עם שאר ספרי התורה כמספר שנות ההילולה של הצדיק והספר שיונח השנה הינו ה-37 במספר, ל"ז שנים לפטירת הצדיק.

עם תום טכס הברכות ותפילת המנחה יוצא האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א עם בני משפחתו לכיוון אוהל סעודת המצווה, בה משתתפים אורחים רבים מהארץ ומחו"ל וכל עמך בית ישראל המוזמנים להשתתף בסעודה.

בתום סעודת המצווה, לקראת חצות הלילה, עולה האדמו"ר ומשתטח על קברו של אביו הבאבא סאלי ומעתיר בתפילה ומברך את כל באי ההילולה ואת כל עם ישראל בארץ ובחו"ל.