העברת שם לברכה ותפילה

העברת שם לברכה ותפילה

העבירו שם לברכה ותפילה בציון הקדוש ע"י תלמידי חכמים