לימוד תורה

לימוד תורה

אברכי הכולל בציון הקדוש יקדישו לימודם לברכה והצלחה או לעילוי נשמת