פדיון כפרות

התרומה לפדיון כפרות היא 26 שקלים לנפש.