קרן להנצחת הבבא סאלי

הצוואה הקדושה

המשך את דרכי

בהסתלקותו הורה סידנא בבא סאלי זיע"א להקים מוסדות תורה על שמו
ליד הציון הקדוש בנתיבות.

בנו וממשיך דרכו, רבי ברוך אביחצירא שליט"א, הקים רשת מוסדות חינוך תורה וחסד ומשכן בו בניינים מפוארים המשמשים למוסדות חינוך ותורה: מעון יום, גני ילדים, תלמוד תורה וכוללי אברכים והכל מנוהל על ידו מתוך עשייה ומלאכת הקודש להרבות כבוד שמים כאשר עול האחריות מונח על כתפיו בהחזקת מקום הציון ומוסדות התורה שהוקמו על שמו ולכבוד נשמתו של הצדיק להגדיל תורה ולהאדירה

מזה 37 שנים, אלפים זכו לברכת הצדיק בזכות תמיכתם במוסדות.
היו גם אתם שותפי אמת בהחזקת מוסדות חינוך תורה וחסד ע״ש הצדיק.

תרומה ״קרן להנצחת הבבא סאלי״

אנו מזמינים אתכם להיות שותפי אמת ולסייע באחזקת מוסדות חינוך ותורה על שם הצדיק, על ידי תרומה לקרן להנצחת בבא סאלי.