תרומה של מחצית השקל תשפ"ג

 

 

 

מצווה לתת תרומה זכר למחצית השקל בימי חודש אדר,

המצווה חלה על גברים מגיל 13 שנים לתת עבור כל בני ביתו.

מחצית השקל נקבעה השנה תשפ"ג לסכום של 28 ₪.

לתרומות בטלפון ניתן להתקשר ל: 08-9940900 \ 1-800-800-260

*התרומה מוכרת לפי סעיף 46*