הילולת ר' יצחק אביחצירא הי"ד

י"ד שבט, הילולא דצדיקיא
הרה"ג ר' יצחק אביחצירא ה"י"ד וזיע"א
בן זקוניו של רבי יעקב אביחצירא זיע"א