אמירת תפילות מול הציון הקדוש old

השנה ההילולה ויטרואלית ותשודר בשידור חי מהציון הקדוש

לפרטים נוספים

י"ד שבט, הילולא דצדיקיא הרה"ג ר' יצחק אביחצירא ה"י"ד וזיע"א בן זקוניו של רבי יעקב אביחצירא זיע"א

לפרטים נוספים

"באחד באדר משמיעין על השקלים" בזמן בית המקדש כל ישראל נתנו "מחצית השקל" בחודש אדר לעבודת בית המקדש וזה היה מכפר בעדם. כיום נהוג לתת "זכר למחצית השקל" לבתי מדרשות…

לפרטים נוספים